en-U بی تا - صنایع غذایی بهپرورآریا
Chicken

مزاياي مرغ بسته بندي

مرغهايي كه بدون بسته بندي توزيع مي شوند به راحتي در معرض انواع آلودگي ها قرار مي گيرند و در بسياري از موارد ناقض ساده ترين اصول بهداشتي مي باشند، از طرفي امكان تقلبات و يا امكان عرضه مرغهاي غير استاندارد و غير بهداشتي وجود دارد.
مرغ بدون بسته بندي به راحتي در معرض آلودگي قرار مي گيرد به نحوي كه در تمامي موارد انتقال آن از كشتارگاه به داخل خودرو ، تخليه آن درفروشگاه، چيدن آنها توسط متصديان فروشگاه در داخل يخچالها و عرضه آن به مشتري دست با گوشت مرغ تماس پيدا كرده و به راحتي آلوده مي گردد. همچنين از طريق هوا، دود، ذرات معلق و ... نيز به راحتي در معرض آسيب قرار مي گيرد
صنایع غذایی بهپرورآریا

بی تا

شرکت بهپرورآریا یکی از زیر شاخه های گروه بهپرور است که مسئولیت اجرا، زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ را در استان های گیلان،آذربایجان غربی و شرقی و تهران و استان البرز را در دستور کار خود دارد.