en-U معرفی شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور - صنایع غذایی بهپرورآریا

معرفی شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور

شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور

زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ

behparvararia-certification011
behparvararia-certification012
behparvararia-certification04
behparvararia-certification03
behparvararia-certification02
behparvararia-certification01

شرکت بازرگانی


کارخانه های قطعه بندی و فرآوری گوشت مرغ


کارخانه های تولید دان


فارم های مرغ گوشتی


کارخانه های جوجه کشی


فارم های مرغ مادر